Welkom bij Stichting Dorpsraad EZV!

Stichting Dorpsraad EZV (Escharen Ziet Vooruit) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van Escharen op het gebied van leefbaarheid en eigenheid van het dorp.

EZV is de spreekbuis namens bewoners en klankbord voor de gemeente. Met de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van dorpsbewoners probeert EZV initiatieven te stimuleren die het mogelijk maken dat de identiteit en het karakter van ons dorp behouden blijven.  

De dorpsraad mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en deelnemen aan overleg aangaande zaken die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp.

De dorpsraad heeft geen politiek karakter, zij staat open voor alle dorpsbewoners. Er wordt gestreefd om een redelijke afspiegeling van de bewoners van het dorp te zijn. De vertegenwoordigende activiteiten worden in samenwerking met betrokkenen en groeperingen gevoerd. Voor speciale zaken zijn dan ook werkgroepen ingesteld, zoals de werkgroep Exploitatie Dorpshuis en de werkgroep Esters Welzijn.

Op dit moment bestaat EZV uit de volgende vrijwilligers:

Harry Cruysen                                   voorzitter

Marius van Boekel                              secretaris

Ton Vissers                                        penningmeester

Betsie van Beuningen                        bestuurslid

Henk Wijdeven                                  bestuurslid

Francis Jansen                                  bestuurslid

Claudia van Boekel                            bestuurslid

Mark Schenkels                                 bestuurslid/aankomend penningmeester

Rowena Derksen – van Gool               bestuurslid

Het bestuur van Dorpsraad EZV vergadert 10 x per jaar. Het eerste half uur is er voor alle bewoners van Escharen de gelegenheid om een onderwerp met het bestuur te bespreken. We nodigen u dan ook graag uit! Zie de agenda op deze website voor de data en inlooptijden. Het is fijn als u zich aanmeldt via ons mailadres: dorpsraadescharenezv@gmail.com