Op 23 februari a.s. zal de eerste Minipers van 2019 uitkomen. 

Enkele van u hebben inmiddels al kopij aangeleverd, waarvoor dank ! 

Als u nog kopij voor de Minipers van 23 februari heeft, wilt u deze
dan vóór VRIJDAG 15 februari a.s. inleveren ? 

U kunt uw kopij aanleveren via minipers@esteren.nl. Fotobestanden graag apart bijvoegen.