Op zaterdag 28 oktober zal de vijfde Esterse Minipers van dit jaargang uitkomen. Als u kopij voor deze Minipers heeft, wilt u deze dan vóór vrijdag 19 oktober a.s. aanleveren via minipers@esteren.nl  of op het redactie-adres: Akkerslagen 34 ? Evt. foto's graag los van de kopij bijsturen. 

Op de foto zien we Whitney Steenhuizen die op de voorkant van de laatste Esterse Minipers stond.