Op 27 juni a.s. zal de derde Minipers van 2020 uitkomen. Ondanks deze bijzondere tijd waarin er nagenoeg geen (verenigings)activiteiten gehouden worden, hopen we toch een mooie, goed gevulde editie uit te kunnen brengen. 

Enkele van u hebben inmiddels al kopij aangeleverd, waarvoor dank !

Als u nog kopij voor de Minipers van 27 juni heeft, wilt u deze

dan vóór VRIJDAG 19 juni a.s. inleveren ?