Op 26 oktober a.s. zal de vijfde Minipers van 2019 uitkomen.

Enkele van u hebben inmiddels al kopij aangeleverd, waarvoor dank !

Als u nog kopij voor de Minipers van 26 oktober heeft, wilt u deze

dan vóór VRIJDAG 18 oktober a.s. inleveren ?