Hoewel op geen enkele manier te vergelijken natuurlijk met een oorlogssituatie, zijn we op dit moment toch behoorlijk beperkt in ons doen en laten. Des te meer maakt een herdenking van bevrijding indruk op ons. Als fanatieke muzikanten missen we het repeteren, het samen zijn, de optredens, het applaus van publiek, de gezellige tijd die een vereniging met zich mee brengt. Gelukkig kunnen de digitale middelen enigszins een oplossing bieden. Voor u hebben we op een veilige manier, in thuis quarantaine, een opname gemaakt van "het Dorp" van Wim Sonneveld. Met hulp van Esters Heem hebben we deze opnames tevens kunnen voorzien van beelden uit de bevrijdingstijd van Esteren (waarvoor dank!)
Veel kijk en luisterplezier namens Muziekvereniging Eendracht.

Klik hier voor de prachtige opname van "Het Dorp".