Proost op een gezond en zorgeloos nieuw jaar,
vol geluk, gezelligheid
en warme vriendschap met elkaar!

Team De Esterse Minipers