Aan de vooravond van Koningsdag is Marietje Bens-Nabuurs uit Escharen  Koninklijk Onderscheiden. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, ze werd vrijdag 26 april thuis verrast door burgemeester Lex Roolvink.
Mevrouw Bens is al vanaf 1979 lid en vanaf 1986 leidster en coördinator van de Volksdansgroep Escharen. Als in Gassel de leidster ziek is neemt zij die club ook over. Verder is mevrouw Bens al jarenlang actief voor de Lambertuskerk in Escharen (1975-heden). Diverse functies heeft zij voor de parochie verricht. Voorzitter van de zelfstandige parochie toentertijd. Nu voorzitter van de samengevoegde koren van Beers en Escharen. Daarnaast is mevrouw Bens contactpersoon namens de H. Elisabethparochie. En regelt ze alles rondom uitvaarten in de kerk. Ook het uitwassen en strijken van de liturgische gewaden neemt ze voor haar rekening.
Vanaf 2012 is zij vrijwilliger bij Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk, Hospice de Cocon. Een belangrijke taak: ondersteuning bieden aan mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is. Mevrouw Bens draait wekelijks één tot meerdere diensten, zij brengt rust en concrete hulp en gaat hartelijk, integer en professioneel om met de stervenden en hun naasten.
Van Harte Gefeliciteerd en geniet van deze prachtige dag!
(foto gemaakt door Marco v.d. Broek)