Het bestuur van de Goede Doelenweek heeft in goed overleg besloten om deze actie doorgang te
laten vinden. We hebben onze collectanten een mail gestuurd en uitgelegd hoe we het dit jaar gaan
doen.
De brieven worden rondgebracht door een klein groepje mensen. Dat gebeurt deze week. Volgende
week, van 11 t/m 17 oktober, kunt u de envelop inleveren op een paar verschillende adressen in
Escharen. Waar dat is, staat vermeld op de envelop.
U kunt weer zelf bepalen aan welk doel u mogelijk wat meer wilt geven. Ook is het mogelijk een
bedrag in de envelop te doen en niets aan te kruisen. Dan verdelen wij het bedrag over de 11 doelen.
Escharen laat ook nu weer zien, waar een klein dorp groot in kan zijn.
Alvast bedankt!