Veel bezoekers waaronder een groot aantal Esterse mensen en ook oud Escharenaren hebben afgelopen zondag het Dorpshuus bezocht voor een middag,  georganiseerd door Vrouwen van Nu.
De opkomst op deze laatste zondag van 2019 overtrof onze stoutste verwachtingen en de sfeer zat er meteen al goed in.
Volgens een aantal bezoekers leek het wel een nieuwjaarsreceptie zoals we die in het verleden in de zaal van Bardoel hebben mogen beleven: jong en oud genietend van elkaar en van gezellige muziek.
Veel families hebben deze gelegenheid aangegrepen om weer met elkaar en met dorpsgenoten bij te buurten. 
De band had er ondertussen ook duidelijk zin in en zij speelden ruim in blessuretijd. Kortom een prachtige ‘Esterse’ middag waar wij als organisatie met een prima gevoel op terugkijken.
Vrouwen van Nu