Binnen het Esters Heem is een werkgroep gevormd die alle schoolfoto’s gaat verzamelen.
Dus alle groepsfoto’s van toen naar nu. In het verleden hebben we er al enkelen uit het archief van Basisschool De Ester gekregen maar deze verzameling is nog lang niet compleet. Heeft u dus nog een schoolfoto liggen dan zouden wij die graag inscannen. Als u ook alle namen nog kent zou dat helemaal geweldig zijn.
Deze oproep geldt niet alleen voor klassenfoto’s maar ook voor individuele foto’s zoals die in de zestigjaren gemaakt zijn rondom school.
Kunt u ons helpen, neem dan contact op met Rian van de Ven of Anita van Zuijlen. Of mail naar estersheem@esteren.nl