(EZV: C. van Boekel)
Op korte termijn organiseert Gemeente Grave drie informatieavonden over de aanleg van een regenwaterriool in een gedeelte van de Beerschemaasweg, Zanddijk en Sint Machutusweg.
Door het nemen van deze maatregelen wordt wateroverlast in Escharen voorkomen en gelijktijdig wordt op deze locaties ook het vuilwaterriool vervangen en werkzaamheden aan het groen en de verhardingen uitgevoerd.
 
Om de wensen van de belangstellenden inzichtelijk te krijgen organiseren ze drie informatieavonden en dan lichten ze het project toe en hebben inwoners de mogelijkheid om wensen en opmerkingen te uiten.
De bewoners van deze adressen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar uiteraard is elke inwoner van Escharen welkom!
 
Onderstaand staan de data van de informatieavonden beschreven, hierbij wordt per datum aangegeven over welke straten deze avond zal gaan.
Deze avonden worden gehouden in het Dorpshuis en starten om 19.00 uur en eindigen om circa 21.00 uur.
 
22 mei: Beerschemaasweg, gedeelte tussen de Raam en het Hof van Esteren.
29 mei: St. Machutusweg en gedeeltelijk de Burgemeester de Bourbonplein, Meester Bongaardweg, Willem van Esterenweg, Rondom de Kerk en de Lindelaan.
5 juni: Zanddijk en gedeeltelijk de Korteweg en het Molenpad.
 
Tot dan!
Escharen Ziet Vooruit