(Christien Knoben)
In de onlangs verschenen Minipers stond bijgaand artikel over de eerste aankondiging van de op handen zijnde Kerstmarkt. Heb je dit bericht gelezen?
Een ‘alternatieve’ kerstmarkt op Zondag 16 december 14.00-17.00 uur in Dorpshuus Escharen.

Inmiddels zijn we enkele weken verder en hebben we veel enthousiaste reacties mogen ontvangen op ons initiatief. Onze kerstmarkt zal een wat ander karakter krijgen dan een traditionele kerstmarkt zoals we dat met name uit het buitenland kennen. Wij willen op deze eerste Kerstmarkt met name mensen uit Escharen en omgeving bijelkaar brengen in een gezellige sfeer waarbij van alles te zien is en te horen. Uiteraard kun je ook terecht voor koopjes. Het aanbod zal heel divers zijn! Wij zelf zijn erg verrast door de standhouders en hopelijk zijn jullie dat ook na het bezoek 16 december aan het Dorpshuus. Duidelijk is al wel dat we echt talent hebben in het dorp!
Binnenkort meer info over het aanbod op onze ‘creatieve’ kerstmarkt.
Wat we nu wel al kunnen verklappen is dat we deze middag zeker gaan genieten van diverse muzikale optredens.
We ontmoeten jullie graag op 16 december!

Vrouwen van Nu, afdeling Escharen
Activiteitencommissie Kerst
Annie van Raaij, Riky van der Linden en Christien Knoben