Op 31 oktober a.s. zal de vijfde Minipers van 2020 uitkomen. We hopen dat we ondanks deze coronatijd toch een mooie, goed gevulde editie uit te kunnen brengen. 

Enkele van u hebben inmiddels al kopij aangeleverd, waarvoor dank !

Als u nog kopij voor de Minipers van 31 oktober heeft, wilt u deze

dan vóór VRIJDAG 23 oktober a.s. inleveren ?