Op 5 september a.s. zal de vierde Minipers van 2020 uitkomen. Naast de zomerperiode waarin er nagenoeg geen (verenigings)activiteiten gehouden zijn en de coronatijd waarbij er ook niet veel gepland is, hopen we toch een mooie, goed gevulde editie uit te kunnen brengen. 

Enkele van u hebben inmiddels al kopij aangeleverd, waarvoor dank !

Als u nog kopij voor de Minipers van 5 september heeft, wilt u deze

dan vóór VRIJDAG 28 augustus a.s. inleveren ?