Op maandag 5 augustus is Christ Smits in Grave overleden. Christ is mede oprichter en jarenlang voorzitter van de Esterse Minipers geweest.
Begin jaren '70 stond Christ mede aan de wieg van de oprichting van ons dorpsblad. EZV plaatste een oproep voor mensen die in Escharen een dorpsblad (verenigingsblad) wilden verzorgen, en verenigingsmens Christ was een van de mensen die zich meldde.
Mede door zijn inzet is de Esterse Minipers het dorpsblad geworden dat het nu is. In de beginjaren werd nog gestencild (door Christ) nadat enkele typers de kopij hadden verwerkt. Daarna werden de losse bladen handmatig tot een boekje geniet en vervolgens bijna huis-aan-huis rondgebracht. Ook daar was Christ bij betrokken. Hij verzorgde in de eerste jaren de tekeningen in het blad. Later schreef hij vele jaren de rubriek “Ad en Nol’, over dorpse gebeurtenissen.
Mede onder zijn leiding werd overgestapt van de stencilmachine naar drukwerk, eerst in eigen beheer en later geheel uitbesteed.
Met het 25-jarig jubileum van de Minipers mocht Christ van Hare Majesteit een koninklijke onderscheiding ontvangen voor het werk dat hij voor ons blad had verricht.
De uitbreiding van de gedrukte Minipers met de website esteren.nl maakte hij nog actief mee, maar daarna liet zijn gezondheid hem steeds meer in de steek. Toch konden we soms nog een glimlach en blik van herkenning bespeuren als er weer een exemplaar van het dorpsblad in zijn handen kwam.
Wij zijn Christ bijzonder veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet voor ons blad.
De nabestaanden, Doortje, kinderen en kleinkinderen wensen wij heel veel sterkte.