(Estersheem)                

A.s. zaterdag 14 maart zou Estersheem met een groot aantal vrijwilligers een begin maken met het schoonmaken en opknappen van de kazematten op Escharens grondgebied.
Deze dag moest een opmaat worden van een grotere aktie voor het beter voor het publiek toegankelijk maken van de kazematten.
Een opknapbeurt en in de originele staat herstellen van de bunkers volgt in de toekomst.
De NL-Doet aktiedag, waaraan Wethouder Rick Joosten zijn medewerking zou verlenen, gaan we binnen een aantal weken opnieuw plannen.