(bron: www.grave.nl)
De komende tijd zal verkeershinder ondervonden kunnen worden als gevolg van diverse wegafsluitingen in en rond Escharen.
Wegafsluiting N324: 
Vanaf vrijdagavond 8 maart 2019 (20.00 uur) is de N324 in Grave twee keer vier weken afgesloten. De eerste vier weken is de N324 afgesloten tussen de Generaal de Bonsweg en de kruising met de N321. Deze periode is van vrijdag 8 maart 2019 (20.00 uur) tot en met maandag 8 april 2019 (06.00 uur). 
De tweede periode van vier weken is de N324 afgesloten tussen de kruising met de N321 en de Industriestraat in Grave. Deze periode is van 8 april 2019 tot en met 5 mei 2019. NB: bij tegenvallers is een reserveweek ingepland dan duurt de periode tot en met 13 mei 2019. 
Afsluiting Graafschedijk:
Op 11 maart wordt de Graafschedijk ter hoogte van de Hof van Esteren (Schutsboom) afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid over een tijdelijke bypass van rijplaten over het naast gelegen bouwterrein. Voor het veilig passeren van deze bypass wordt de maximum toegestane snelheid verlaagd. De afsluiting is nodig omdat er zeven kavels bouwrijp worden gemaakt in het projectgebied Hof van Esteren. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van de asfaltverharding, het aanbrengen van de riolering en de huisaansluitingen, de aanleg van inritten en het weer terugbrengen van de asfaltverharding. Ter hoogte van de nieuwe aansluiting met de Hof van Esteren (Schutsboom) wordt een verkeersplateau aangebracht. De  woningen en bedrijven aan de Graafschedijk en Schutsboom blijven bereikbaar. De werkzaamheden duren naar verwachting zo’n vijf weken.