Afgelopen woensdag is bij de Wilhelminaboom op het Burgemeester de Bourbonplein een plaquette geplaatst. Dit initiatief is ruim 1 jaar geleden door Tonnie Roefs-van den Hoogen, lid van EstersHeem, bedacht en bij de Gemeente aangevraagd . In februari jl. werd een motie van de Lokale Partij Grave unaniem aangenomen om deze plaquette te plaatsen. De Gemeente heeft in de persoon van gemeentewerker Bert Driessen deze week het informatiebord geplaatst, speciaal vóór de Nostalgische Dag van het EstersHeem, die a.s. zondag 28 oktober plaatsvindt. 

Op de plaquette is informatie te lezen over de Kroningslinde die in 1898 geplant is ter ere van de kroning van Koningin Wilhelmina. De Wilhelminaboom heeft een beschermde status en is opgenomen in de waardevolle bomenlijst van de Gemeente Grave. 

EstersHeem is blij met deze permanente aandacht voor een stukje Escharense geschiedenis. De heemkundekring hoopt op meer plaatsen in het dorp met behulp van een informatiebord de historie van Esteren in beeld te brengen. Hiervoor is ook financiële steun gevraagd via de Rabobankclubkascampagne. A.s. zondag 28 oktober zal op 50 plaatsen in het dorp een tijdelijk informatiebord geplaatst worden zodat iedereen bij de dorpswandeling de vele historische plekken in het dorp kan bewonderen. Er is een boekwerk gemaakt waarin alle 50 punten zijn opgenomen evenals een plattegrond van de dorpswandeling. Dit boekwerk is op zondag voor € 5,- te koop bij de leden van EstersHeem. 

Op de foto zien we Bert Driessen en Tonnie Roefs de plaquette bij de Wilhelminaboom plaatsen.