(redactie, bron www.grave.nl)

De afgelopen tijd zijn in Escharen op diverse plaatsen door groenaannemer IBN werkzaamheden aan het openbare groen gedaan. Hiermee wordt in de gemeente Grave een vervolg gegeven aan de vorig plantseizoen opgestarte uitvoering van het meerjarige renovatietraject voor het openbaar groen. Het doel van de werkzaamheden is het groen inclusief de bomen beter beheerbaar te maken en verder te werken aan een prettige, leefbare en veilige groene buurt. Waarbij naast versobering plaats is voor het aanbrengen van kleur in de vorm van bloeiende heesters en bloembollen die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Deze bloembollen uit het groenplan zijn eind vorig jaar in vooraf bepaalde locaties de grond ingegaan en zullen komend voorjaar hun pracht tentoonstellen. De uit te voeren werkzaamheden zijn vooraf afgestemd met de wijk- en dorpsraden. Zij hebben de plannen getoetst en er zijn wensen en kritische kanttekeningen van bewoners ingebracht en hierna zijn de groenplannen definitief geworden.