Op 24 april a.s. zal de tweede Minipers van 2021 uitkomen. Enkele van u hebben inmiddels al kopij aangeleverd, waarvoor dank !

Als u nog kopij voor de Minipers van 24 april heeft, wilt u deze dan vóór VRIJDAG 16 april a.s. inleveren ?