(Gemeente Grave, Henk Ruijs)

In Escharen, om meer precies te zijn: de Zanddijk, de Korteweg, het Molenpad, de St. Machutusweg, de Meester Bongaaardsweg, de Willem van Esterenweg, het Burgemeester de Bourbonplein en de Beerschemaasweg, wordt binnen afzienbare tijd een regenwaterriool aangelegd. Daarna worden deze straten opnieuw ingericht BAM Infra Regionaal Zuid uit Helmond gaat de werkzaamheden uitvoeren.
 
Start werkzaamheden:
BAM Infra start begin maart met de uitvoering. In de weken daaraan voorafgaand worden wel al
diverse voorbereidende werkzaamheden verricht. Denk hierbij aan het plaatsen van keten en het
kappen van ‘vergunningsvrije bomen’. Het kappen van de bomen - met uitzondering van de bomen in
de Beerschemaasweg - zal in de week van 22 februari plaatsvinden.
 
Aannemer:
BAM Infra was eerder werkzaam in de gemeente Grave o.a. aan de provinciale weg N324. De
gemeente Grave heeft goede ervaringen met dit bedrijf. Bam Infra is zelf verantwoordelijk voor het
informeren van de direct omwonenden. Die hebben van de aannemer een contactpersoon
toegewezen gekregen voor vragen die betrekking hebben op hun persoonlijke situatie. Het gaat
daarbij om concrete zaken als de bereikbaarheid van de woning, elders parkeren e.d. Het gehele
project wordt uitgevoerd onder toezicht van een gemeentelijk projectleider en toezichthouder. Zie hun
contactgegevens hier onder.
 
Omvangrijke klus:
De combinatie van rioleringswerk, archeologische begeleiding en een wegreconstructie, vraagt om
een goede afstemming tussen alle partijen zoals aanwonenden, ondernemers en anderen die in het
gebied moeten zijn of verblijven. Het is een omvangrijke klus waarbij zich onvoorziene
omstandigheden kunnen voordoen, bijvoorbeeld slecht weer of andere onvoorziene zaken. De weg
kan dan soms langer openliggen dan vooraf gepland. Overlast is niet altijd te voorkomen. Samen met
de aannemer doet de gemeente er alles aan om dit tot een minimum te beperken. Desondanks
vragen wij nu al uw begrip voor mogelijke overlastsituaties.
 
Contact:
Heeft u als omwonende vragen over dit project, neem dan contact op met de aan u toegewezen
contactpersoon van BAM Infra.
Woont u niet in het gebied of heeft u algemene vragen over dit project, neem dan contact op met:
- Gemeentelijk projectleider: Stan de Laat, telefoon 0486 – 477 277. E-mail: stan.delaat@cgm.nl
. Zet bij mailcontact bij het onderwerp: Kenmerknummer G2018-021/Maatregelen Escharen/Stan de Laat.
- Gemeentelijk toezichthouder: Rinus Arts, 0486 – 477 277.
- In het weekend en buiten kantooruren kunt u bij calamiteiten (grote overlast of gevaarlijke situaties)
bellen met het gemeentelijk calamiteitennummer: 06 – 513 52 687.