In maart jongstleden kozen de inwoners van de huidige gemeente Grave er voor om toch aan te sluiten bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk.  Een proces van samenvoegen gaat dan volgen, terwijl de andere vier gemeenten al een tijdje op weg zijn op dat traject. Per januari 2022 sluit dus ook ons dorp aan bij gemeente Land van Cuijk.
De nieuwe gemeente heeft de zogenaamde ´kernendemocratie´ hoog in het vaandel. Hoe dat er precies uit gaan zien is nog in ontwikkeling, maar de eerste stap wordt al wel gemaakt. Er is een kernteam opgericht dat samen met de 33 kernen van de nieuwe gemeente een plan per kern (kernen-cv bestaande uit een kernenkaart en een kernenfocus) gaat maken. Zo zal het kernteam samen met onze dorpsraad EZV starten met de voorbereidingen van zo´n plan.
 
Als eerste zal een kernenkaart worden gemaakt: alle typische  kenmerken en karakteristieken van ons dorp worden in kaart gebracht: wat zijn de sterkte punten en waar is verbetering nodig. Vervolgens een kernenfocus: waar moeten de prioriteiten voor de toekomst liggen. In eerste instantie is deze inventariserende kernen-cv bedoeld om het dorp voor te stellen aan het nieuwe gemeentebestuur. Later wordt de inventarisatie ook gebruikt om plannen voor de toekomst van het dorp te maken en aan de gemeenteraad voor te leggen.
Dit ‘kernen-cv’ willen we samen met dorpsgenoten maken. De gemeente ondersteunt ons hierbij, maar wij moeten als inwoners voor de inhoud zorgen. Voor het opstellen van de kernen-cv van ons dorp wordt daarom een ´bouwteam´ samengesteld.  EZV  gaat zich buigen over dat (tijdelijk) bouwteam. Door de juiste samenstelling zorgen zij voor draagvlak onder alle inwoners van Escharen.
 
Daarom zoekt EZV :
*  6 tot maximaal 15 deelnemers;
*  een zo divers mogelijke groep inwoners. Te denken daarbij aan: ondernemers, mensen die actief zijn in het verenigingsleven, mensen die actief/werkzaam zijn bij maatschappelijke organisaties, zoals een school, jong en oud. (kandidaat-)Gemeenteraadsleden, bestuurders en (ingehuurde) ambtenaren kunnen niet deelnemen aan een bouwteam. 
* mensen die ideeën hebben over ons dorp  en
* daarover op twee avonden op een constructief-kritische manier willen meedenken en -praten
 
Thema´s waarover o.a. gesproken zal worden liggen rondom leefbaarheid, te denken aan  ´Leven`, ´Ondernemen´, ´Ontspannen´, ´Zorgen` en `Leren`. Naar aanleiding van de uitkomsten zullen prioriteiten worden gemaakt, want niet alles kan tegelijk worden opgepakt en uitgevoerd. Ook zal bekeken worden wat we zelf kunnen doen en wat anderen moeten doen: dorpsraad, inwoners, verenigingen, ondernemers, gemeente. En niet onbelangrijk, wie wat betaalt.
Als je wilt meedoen met ons bouwteam kun je jezelf aanmelden bij EZV. De twee (wellicht) digitale bijeenkomsten zijn medio september en oktober-november.
Ezv stelt team samen en geïnteresseerden kunnen zich melden. Reageren kan op:
dorpsraadescharenezv@gmail.com
Kijk op Samen bouwen aan de gemeente Land van Cuijk of https://ons.landvancuijk.nl