Op 27 februari a.s. zal de eerste Minipers van 2021 uitkomen. Enkele van u hebben inmiddels al kopij aangeleverd, waarvoor dank !

Als u nog kopij voor de Minipers van 27 februari heeft, wilt u deze dan vóór VRIJDAG 19 februari a.s. inleveren ?