De impact van corona op de samenleving is enorm. Ook op sociaal vlak. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter omdat veel werknemers, flexwerkers en zzp´ers hun baan en/of inkomen verliezen. Elk dorp, elke stad in ons land telt meer en meer mensen die financieel niet rond kunnen komen. Denk hierbij ook aan een enorme grote groep werkende armen. De kinderen uit deze gezinnen zijn meestal de dupe hiervan, omdat ouders hun activiteiten niet meer kunnen betalen. Denk aan zaken als school, sport, zwemles, et cetera. Een regelrechte ramp voor deze kinderen.

De vrijwilligers van Leergeld Land van Cuijk zetten zich al jaren in om deze kinderen te helpen. Wij betalen de rekeningen voor bovengenoemde activiteiten, zodat kinderen sociaal niet buiten de boot vallen en ze gewoon mee kunnen doen met leeftijdsgenoten. Onze bijdrage gaat dus niet naar de ouders, maar linea recta naar buitenschoolse activiteiten en leermiddelen voor het kind. In het Land van Cuijk leven ongeveer 1000 kinderen in armoede en daarvan helpen wij er nu al ongeveer 400.
Voor vragen of informatie kijk dan op www.leergeldlandvancuijk.nl

Met vriendelijke groet,
Stichting Leergeld Land van Cuijk