De werkzaamheden voor het project wateroverlast Escharen zijn gestart. Inmiddels is de riolering vervangen in de Willem van Esterenweg en Meester Bongaardweg en zijn de werkzaamheden gaande in het Molenpad. Ook zijn de voorbereidingen gedaan voor de aanleg van een voetpad parallel aan de Willem van Esterenweg richting Grave. Dit was een wens die tijdens de inspraakavonden voor de Willem van Esterenweg en Sint Machutusweg naar voren kwam. Dit idee heeft de gemeente Grave overgenomen. Hiermee is het straks mogelijk zonder omweg veilig richting Grave te lopen en fietsen.