Als je de Esterse brug over gaat, zie je volop bedrijvigheid in en rondom de Raam. Deze werkzaamheden zijn een onderdeel van het Gebiedsplan Raam waarbij door diverse partijen een aantal doelen gesteld zijn:

  • Een goed waterpeil voor landbouw en natuur
  • Waterberging en het voorkomen van wateroverlast in de bebouwde omgeving
  • Zorgen voor robuuste, natte natuur (zoals in de Hooge Raam)
  • Zorgen voor beekontwikkeling (zoals bij de moerasbeek van de Lage Raam)
  • De Peel-Raamstelling, Beerse Overlaat en de Zuiderwaterlinie weer zichtbaar maken
  • Wandel- en fietsverbindingen aanleggen
  • Meedenken over het behoud en de versterking van de landgoederen;

 

Het plan is in een presentatie op 7 juli toegelicht. Deze presentatie kun je hier zien.  De werkzaamheden op de foto betreffen o.a. het aanleggen van amfibieënpoelen.